زبان Fa En چهارشنبه 3 مرداد 1403 ساعت 22 و 53 دقیقه

اتوماسیون شرکتی رایگاندر این نوع ارایه خدمات شما امکان دریافت انواع اتوماسیون اداری ـ اتوماسیون مدیریت مشتریان و اتوماسیون مدیریت قراردادها را به صورت کاملاً رایگان دارید و فقط جهت ارایه خدمات نگهداری، هزینه آبونمان ماهیانه پشتیبانی و نگهداری آن را پرداخت خواهید کرد. در این روش اطلاعات به صورت هفتگی بک آپ (Back up) گیری شده و امنیت اطلاعات شما طی قراردادی معتبر ضمانت می‌گردد.

لطفاً جهت دریافت مشاوره‌های تخصصی به یکی از دو روش زیر اقدام فرمایید.

امکانات اتوماسیون اداری رایگان امکانات اتوماسیون مدیریت مشتریان رایگان امکانات اتوماسیون مدیریت قراردادهای رایگان
امکانات شماره 1 امکانات شماره 1 امکانات شماره 1
امکانات شماره 2 امکانات شماره 2 امکانات شماره 2
امکانات شماره 2 امکانات شماره 2 امکانات شماره 2
امکانات شماره 2 امکانات شماره 2 امکانات شماره 2
امکانات شماره 2 امکانات شماره 2 امکانات شماره 2
امکانات شماره 1 امکانات شماره 1 امکانات شماره 1
امکانات شماره 2 امکانات شماره 2 امکانات شماره 2
امکانات شماره 2 امکانات شماره 2 امکانات شماره 2
امکانات شماره 2 امکانات شماره 2 امکانات شماره 2
امکانات شماره 2 امکانات شماره 2 امکانات شماره 2

برای اطلاعات بیشتر و راهنمایی با ما تماس بگیرید :