زبان Fa En یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 17 و 37 دقیقه
آدرس : کرج، بلوار گلزار غربی، خیابان یاس، ساختمان سینا، طبقه ۲، واحد ۲
تلفن : ۰۲۶۳۳۵۲۴۱۸۱
موبایل مدیریت : ۰۹۱۲۱۳۸۲۷۴۸۱
دورنگار : ۰۲۶۳۳۵۲۴۱۸۱
ایمیل : info@ipdaya.com

Map Data
Map data ©2018 Google
Map DataMap data ©2018 Google
Map data ©2018 Google
2 km