زبان Fa En چهارشنبه 3 مرداد 1403 ساعت 22 و 2 دقیقه

سایت نمایشگاهی فیدار ماشین

سایت نمایشگاهی فیدار ماشین - زمینه فعالیت: نمایشگاه آنلاین ماشین آلات بسته بندی (مدت زمان اجرا: 7 روز کاری) - ویژگی ها: سرعت در اجرا و تحویل سایت + ورود اطلاعات گسترده + پشتیبانی مستمر

سایت نمایشگاهی فیدار ماشین - زمینه فعالیت: نمایشگاه آنلاین ماشین آلات بسته بندی (مدت زمان اجرا: 7 روز کاری) - ویژگی ها: سرعت در اجرا و تحویل سایت + ورود اطلاعات گسترده + پشتیبانی مستمر

کارفرما :

آقای محمد محبوب نژاد

زمان :

1397/10/10

تا :

1397/10/10

یک هفته