زبان Fa En پنجشنبه 3 اسفند 1402 ساعت 22 و 12 دقیقه

سایت شرکتی سانو

سایت شرکتی سانو - زمینه فعالیت: تامین و اجرای پروژه های عمرانی (مدت زمان اجرا:14 روز کاری) - ویژگی ها: سرعت در اجرا و تحویل سایت + پشتیبانی مستمر +ورود اطلاعات گسترده

سایت شرکتی سانو - زمینه فعالیت: تامین و اجرای پروژه های عمرانی (مدت زمان اجرا:14 روز کاری) - ویژگی ها: سرعت در اجرا و تحویل سایت + پشتیبانی مستمر +ورود اطلاعات گسترده

کارفرما :

آقای مهندس حشمتی

زمان :

1397/11/28

تا :

1397/11/28

14 روز کاری