زبان Fa En سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 ساعت 19 و 57 دقیقه

سایت خبری پزشکی امروز

سایت خبری پزشکی امروز - زمینه فعالیت: اخبار علمی و روز پزشکی (مدت زمان اجرا: 40 روز کاری) - ویژگی ها: نرم افزار خبری اختصاصی + پشتیبانی مستمر(بیش از 18سال) + خبرنگار هوشمند

سایت خبری پزشکی امروز - زمینه فعالیت: اخبار علمی و روز پزشکی (مدت زمان اجرا: 40 روز کاری) - ویژگی ها: نرم افزار خبری اختصاصی + پشتیبانی مستمر(بیش از 18سال) + خبرنگار هوشمند

کارفرما :

آقای اردوان بهزاد

زمان :

1397/11/6

تا :

1397/11/6

40 روز کاری