زبان Fa En پنجشنبه 11 خرداد 1402 ساعت 17 و 16 دقیقه

سایت خبری بینا

سایت خبری بینا - زمینه فعالیت: اخبار علمی و روز صنعت بانک و بیمه (مدت زمان اجرا: 20 روز کاری) - ویژگی ها: نرم افزار خبری اختصاصی + پشتیبانی مستمر(بیش از 12سال) + خبرنگار هوشمند

سایت خبری بینا - زمینه فعالیت: اخبار علمی و روز صنعت بانک و بیمه (مدت زمان اجرا: 20 روز کاری) - ویژگی ها: نرم افزار خبری اختصاصی + پشتیبانی مستمر(بیش از 12سال) + خبرنگار هوشمند

کارفرما :

آقای مهندس شفیعی

زمان :

1397/10/9

تا :

1397/10/9

20 روز کاری