زبان Fa En پنجشنبه 3 خرداد 1403 ساعت 21 و 52 دقیقه

سایت خبری آگاهان ایده

سایت خبری آگاهان ایده - زمینه فعالیت: اخبار روز صنف املاک (مدت زمان اجرا: 25 روز کاری) - ویژگی ها: نرم افزار خبری اختصاصی + پشتیبانی مستمر(بیش از 6سال) + آرشیو بلند مدت نشریه و بانک مشتریان سایت

سایت خبری آگاهان ایده - زمینه فعالیت: اخبار روز صنف املاک (مدت زمان اجرا: 25 روز کاری) - ویژگی ها: نرم افزار خبری اختصاصی + پشتیبانی مستمر(بیش از 6سال) + آرشیو بلند مدت نشریه و بانک مشتریان سایت

کارفرما :

سرکار خانم مشیری

زمان :

1397/11/28

تا :

1397/11/28

25 روز کاری