زبان Fa En پنجشنبه 3 خرداد 1403 ساعت 22 و 9 دقیقه

مدیریت منابع سازمانی پیشرفته

این مجموعه، مجموعه نرم افزار های کاربردی در سطح چالش ها و معضلات سازمان ها و ارگان های بخش خصوصی میباشد که برای نیل به بالاترین سطح از راندمان با کمترین خطا در امور جاری و آتی آن ارگان ها تنظیم و نوشته شده و تحقق این امر توسط مجموعه این نرم افزار ها به طور قطع امکان پذیر می باشد.

 • 1- اتوماسیون اداری پیشرفته
 • 2- مدیریت مشتریان
 • 3- مدیریت قراردادها مبتدی
 • 4- مدیریت درخواست
 • 5- گزارش سازمانی
 • 6- دانشنامه کار با نرم افزار
 • 7- ماژول به روزرسانی اتومات نرم افزار
 • 8- مدیریت سرجمع داری
 • 9- مدیریت اسناد
 • 10- نظرسنجی
 • 11- پنل SMS
 • 12- مدیریت گردش کار مبتدی
 • 13- مدیریت فرم های اداری
 • 14- روزنامه داخلی
 • 15- مدیریت آموزش
 • 16- مدیریت انتقادات وپیشنهادات
 • 17- نرم افزارخبرخوان
 • 18- مدیریت پروژه
 • 19- مدیریت تجهیزات
 • 20- حقوق و دستمزد (به زودی)
 • 21- مدیریت امور پژوهشی