زبان Fa En چهارشنبه 3 مرداد 1403 ساعت 20 و 56 دقیقه

مدیریت منابع سازمانی حرفه ای

این مجموعه ، محموعه نرم افزارهای کاربردی - برنامه ریزی در سطح ارگان های دولتی با بالاترین حجم کار عملیاتی و منابع انسانی بوده که با شناخت و درک کامل از فضای کار و چالش های پیش روی این سازمان ها برنامه ریزی و نوشته شده اند، و در راستای این امر با بالاترین امکانات آماده استفاده و بهره وری می باشند

 • 1- اتوماسیون اداری پیشرفته
 • 2- مدیریت مشتریان
 • 3- مدیریت قراردادها مبتدی
 • 4- مدیریت درخواست
 • 5- گزارش سازمانی
 • 6- دانشنامه کار با نرم افزار
 • 7- ماژول به روزرسانی اتومات نرم افزار
 • 8- مدیریت سرجمع داری
 • 9- مدیریت اسناد
 • 10- نظرسنجی
 • 11- پنل SMS
 • 12- مدیریت گردش کار مبتدی
 • 13- مدیریت فرم های اداری
 • 14- روزنامه داخلی
 • 15- مدیریت آموزش
 • 16- مدیریت انتقادات وپیشنهادات
 • 17- نرم افزارخبرخوان
 • 18- مدیریت پروژه
 • 19- مدیریت تجهیزات
 • 20- حقوق و دستمزد (به زودی)
 • 21- مدیریت امور پژوهشی
 • 22- مدیریت بودجه ریزی عملیاتی