زبان Fa En پنجشنبه 11 خرداد 1402 ساعت 15 و 48 دقیقه

اتوماسیون یکپارچه شرکتی پایه

نرم افزاری جهت بر طرف کردن نیازهای داخلی شرکت های کوچک بدون محدودیت در تعداد کاربر می باشد. از طریق این نرم افزار علاوه بر اتوماسیون و نامه نگاری درخواست های داخلی، امکان مدیریت ارتباط های بیرونی شرکت از قبیل ارتباط با مشتریان بوجود می آید.

  • 1- اتوماسیون اداری پیشرفته
  • 2- مدیریت مشتریان
  • 3- مدیریت قراردادها مبتدی
  • 4- مدیریت درخواست
  • 5- گزارش سازمانی
  • 6- دانشنامه کار با نرم افزار
  • 7- ماژول به روزرسانی اتومات نرم افزار