زبان Fa En چهارشنبه 3 مرداد 1403 ساعت 20 و 58 دقیقه

اتوماسیون یکپارچه شرکتی راه حل

همانگونه که از اسم این مجموعه بر‌می آید این نرم افزار به عنوان راه حلی برای برون رفت مدیران شرکت های خصوصی (در هر سطح و اندازه از فعالیت) از چالش ها می باشد که با استفاده از نرم افزار هایی از قبیل مدیریت پروژه، تجهیزات، امکانات و نرم افزار هایی از این قبیل امکان برنامه ریزی، گزارش گیری، مدیریت منابع و ... را بوجود آورده و پاسخی شایسته به دغدغه های مدیران در امور کنترل و مدیریت بهینه مجموعه تحت مسوولیتشان می دهد.

 • 1- اتوماسیون اداری پیشرفته
 • 2- مدیریت مشتریان
 • 3- مدیریت قراردادها مبتدی
 • 4- مدیریت درخواست
 • 5- گزارش سازمانی
 • 6- دانشنامه کار با نرم افزار
 • 7- ماژول به روزرسانی اتومات نرم افزار
 • 8- مدیریت سرجمع داری
 • 9- مدیریت اسناد
 • 10- نظرسنجی
 • 11- پنل SMS
 • 12- مدیریت گردش کار مبتدی
 • 13- مدیریت فرم های اداری
 • 14- روزنامه داخلی
 • 15- مدیریت آموزش
 • 16- مدیریت انتقادات وپیشنهادات
 • 17- نرم افزارخبرخوان
 • 18- مدیریت پروژه
 • 19- مدیریت تجهیزات
 • 20- حقوق و دستمزد (به زودی)