زبان Fa En چهارشنبه 30 خرداد 1403 ساعت 15 و 4 دقیقه

اتوماسیون یکپارچه شرکتی اقتصادی

در این پکیج که اقتصادی ترین پکیج مجموعه با توجه به امکانات موجود می باشد نیاز های شرکت های متوسط و بزرگتر دیده شده است که برآیند مجموع این امکانات با استفاده از نرم افزار های اضافه شده از قبیل گردش کار و مدیریت فرم ها، امکان ایجاد راه حل های مختلف و متفاوت برای بخش های مهم از قبیل اداری، بازرگانی و ... به وجود می آید.

 • 1- اتوماسیون اداری پیشرفته
 • 2- مدیریت مشتریان
 • 3- مدیریت قراردادها مبتدی
 • 4- مدیریت درخواست
 • 5- گزارش سازمانی
 • 6- دانشنامه کار با نرم افزار
 • 7- ماژول به روزرسانی اتومات نرم افزار
 • 8- مدیریت سرجمع داری
 • 9- مدیریت اسناد
 • 10- نظرسنجی
 • 11- پنل SMS
 • 12- مدیریت گردش کار مبتدی
 • 13- مدیریت فرم های اداری
 • 14- روزنامه داخلی