زبان Fa En دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 15 و 59 دقیقه

فروشگاه آنلاین خشکینه

سایت فروشگاهی خشکینه - زمینه فعالیت: فروش آنلاین خشکبار و سبزیجات خشک شده (مدت زمان اجرا: 7 روز کاری) - ویژگی ها: سرعت در اجرا و تحویل سایت + ورود اطلاعات گسترده + پشتیبانی مستمر

سایت فروشگاهی خشکینه - زمینه فعالیت: فروش آنلاین خشکبار و سبزیجات خشک شده (مدت زمان اجرا: 7 روز کاری) - ویژگی ها: سرعت در اجرا و تحویل سایت + ورود اطلاعات گسترده + پشتیبانی مستمر

کارفرما :

آقای امیرحسین قره حسنلو

زمان :

1397/11/12

تا :

1397/11/12

یک هفته