زبان Fa En یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 18 و 38 دقیقه

سایت شرکتی تاتو مرکزی

سایت فروش شرکتی تاتو مرکزی - زمینه فعالیت: فروش دستگاه های آرایشی و تاتو (مدت زمان اجرا: 10 روز کاری) - ویژگی ها: ارایه خدمات سئو (بازاریابی اینترنتی) + پشتیبانی مستمر +جایگاه یک گوگل در بیش از 100 کلمه کلیدی

سایت فروش شرکتی تاتو مرکزی - زمینه فعالیت: فروش دستگاه های آرایشی و تاتو (مدت زمان اجرا: 10 روز کاری) - ویژگی ها: ارایه خدمات سئو (بازاریابی اینترنتی) + پشتیبانی مستمر +جایگاه یک گوگل در بیش از 100 کلمه کلیدی

کارفرما :

آقای مهندس کرابی

زمان :

1397/11/11

تا :

1397/11/11

10 روز کاری